Wdrożenia » Tłumacz języka migowego online
Tłumacz języka migowego online

Na zlecenie Mobitoki sp. z o.o. wykonaliśmy projekt pozwalający na udostępnienie usługi tłumaczenia języka migowego w dowolnym miejscu – toktutok.

  • aplikacja dedykowana

  • doradztwo

  • nadzór nad systemami

Branża

Teleconference-as-a-Service

Skala

high-impact

KPI

wzrost liczby organizacji uwzględniających CSR

O projekcie toktutok

Ideą projektu jest dostarczanie firmom i organizacjom możliwości obsługiwania niedosłyszących i głuchych petentów bez konieczności zatrudniania tłumacza migowego.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii telekonferencyjnych, możliwe jest zestawienie wideorozmowy pomiędzy organizacją a tłumaczem w bardzo prosty sposób – przy użyciu jednego przycisku.

System automatycznie kojarzy dostępnych tłumaczy dla danego rodzaju języka oraz zestawia połączenie pomiędzy instytucją a tłumaczem.

 

„Docieranie mediów do osób niesłyszących jest znikome. Głusi muszą do wszystkiego dotrzeć sami i żyją w błogiej nieświadomości, co do tego, co ich omija. Jako osoba słysząca, która przebywała w świecie ciszy, widzę tą ogromną przepaść i wiem, że fakt, że niesłyszących omija milion informacji każdego dnia i że w tej kwestii brakuje pomocy ze strony słyszących, powoduje, że ci ludzie zamykają się w swojej enklawie ciszy.”

cytat z wywiadu z Olgą Bończyk

Zasada działania

Mechanizm działa na zasadzie kojarzenia punktów dostępowych systemu Vidyo. Zarówno tłumacz, jak i instytucja wyposażona jest w komputer na którym uruchomione zostaje specjalne oprogramowanie.

W momencie wyboru języka tłumaczenia, system przeszukuje wszystkich dostępnych tłumaczy języka i wybiera tego, który był do tej pory najmniej obciążony pracą.

Tłumacz oraz instytucja zostają połączeni i możliwe jest od tej pory prowadzenie konferencji. W międzyczasie system monitoruje konwersację, zliczając jej czas oraz sprawdzając czy nie nastąpiło nagłe zerwanie (jeśli nastąpiło, możliwe jest wznowienie rozmowy z tym samym tłumaczem).

System billingowy połączony z toktutok pozwala na proste rozliczanie zarówno instytucji, jak i tłumaczy korzystających z systemu.

Dzięki temu system może obsługiwać nie tylko tłumaczy zatrudnianych na stałe, ale również tworzyć platformę tłumaczeniową.