Wdrożenia » System motywacji pracowników dla kancelarii prawnej
System motywacji pracowników dla kancelarii prawnej

Kancelaria BSJP zatrudnia kilkudziesięciu prawników oraz obsługuje kilkaset podmiotów z różnych sektorów w Polsce i za granicą. Taka skala działalności oraz zakres informacji i wiedzy tworzonej w kancelarii wymaga odpowiedniego wsparcia systemów informatycznych w celu wydajnego zarządzania zasobami intelektualnymi przedsiębiorstwa.

Kancelaria BSJP zleciła nam zbudowanie dedykowanego system motywowania pracowników firmy, który pozwala na składowanie i analizę danych, które dotychczas nie były zapisywane w żadnym z systemów firmy.

Rozwiązanie to pomoże partnerom zarządzającym w kancelarii na lepsze rozeznanie w działalności własnych prawników, szczególnie w sferach „miękkich”, takich jak obecność w mediach, udział w konferencjach, lecz także powiązanie ich z efektami „twardymi”, jak przychody generowane w poszczególnych sektorach czy Klientach.

Klient BSJP
Branża kancelaria prawna