Wdrożenia » Rocznik Absolwentów on-line
Rocznik Absolwentów on-line

Na zlecenie Stowarzyszenia Francja Polska (AFP) utworzona została internetowa wersja Rocznika Absolwentów Studiów Francuskojęzycznych. Celem serwisu jest wspomaganie budowy społeczności osób, które ukończyły studia francuskojęzyczne, zarówno w Polsce, jak i we Francji.

System Rocznika On-line umożliwia członkom SFP (AFP) prezentację przebiegu kariery znajomym lub po prostu innym użytkownikom. Zaawansowane mechanizmy wyszukiwania pozwalają na efektywne znajdowanie osób spełniających określone kryteria.

Użytkownicy systemu mają dostęp do części administracyjnej umożliwiającej im aktualizowanie swoich danych. Dodatkowo w systemie zaimplementowano mechanizm newslettera (elektronicznego mailingu), dzięki któremu jego odbiorcy są na bieżąco informowani o wydarzeniach z życia Stowarzyszenia i jego członków.

Klient Stowarzyszenie Francja Polska
Branża stowarzyszenia absolwentów, organizacje pozarządowe