Wdrożenia » Klient SMS dla e-BOK
Klient SMS dla e-BOK

SMS to wygodny i lubiany przez klientów sposób komunikacji. Wiadomość tekstowa wysłana w odpowiednim terminie może zaoszczędzić czas i pieniądze, na przykład przypominając o płatnościach czy wizycie technika.

  • aplikacja dedykowana

  • nadzór nad systemami

Branża

telekomunikacja

Skala

integracja z istniejącym systemem

KPI

obniżenie kosztów komunikacji wew. i zew.

Zakres wdrożenia

W maju 2009 roku z powodzeniem wdrożyliśmy aplikację dedykowaną do obsługi Elektronicznego Biuro Obsługi Klienta dla Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego INTER-MEDIA Sp. z o.o. Od tego czasu regularnie zajmujemy się nadzorem nad systemem wdrażając nowe moduły usprawniające pracę pracowników BOK lub użytkowników – Klientów firmy.

„W naszym salonie sprzedaży nie spotyka się kolejki Klientów reklamujących usługi lub wysokość opłat. Około 90% Klientów trafia do naszej firmy z polecenia innego Klienta. Dziękujemy wszystkim za okazane zaufanie.”

SMSy do klientów i pracowników

Wśród tych rozszerzeń na uwagę zasługuje wdrożony ostatnio podsystem komunikacji za pomocą bramki SMS. Jego rola jest dwojaka:

  • umożliwić kontakt za pomocą wiadomości tekstowych z Klientami (informacja o fakturach, windykacja),
  • umożliwić kontakt pomiędzy pracownikami firmy i centralą (przy pracach instalacyjnych, powiadomienia o nowych wpisach w kalendarzu).
Do głównych funkcji modułu można zaliczyć:
  • integrację z bramką internetową SMS – w tym przypadku dostawcą usług jest SMSApi.pl, lecz istnieje możliwość wyboru dowolnego partnera,
  • automatyczne rozpoznawanie numerów komórkowych w bazie numerów – dzięki repozytorium wzorców numerów możliwe jest globalne wykorzystanie modułu do wysyłania wiadomości SMS – z dowolnego miejsca w aplikacji służącej do zarządzania Klientami,
  • masowa wysyłka wiadomości tekstowych – treść masowych wysyłek dostosowana jest per zadanie, odpowiednio kodowana (usuwanie znaków diakrytycznych) i personalizowana (np.: konkretna kwota zaległości i liczba dni przekroczenia terminu płatności),
  • typowa bramka SMS – funkcje znane z innych bramek, lecz bez ograniczenia do konkretnego operatora telefonii komórkowej (dostęp tylko dla pracowników).