Wdrożenia » Ekstranet w branży finansowej
Ekstranet w branży finansowej

Chcąc usprawnić wymianę wiedzy w organizacji, Millennium Leasing zlecił nam budowę systemu ekstranetowego dla pracowników i współpracowników firmy.

  • aplikacja dedykowana

  • doradztwo

Branża

leasingowa

Skala

enterprise

KPI

wzrost wymiany wiedzy w organizacji

Cel

Ekstranet to rozwiązanie redukujące koszty przepływu informacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Ideą ekstranetu jest stworzenie systemu wymiany i obiegu informacji identycznego z tym, który spotykamy w internecie, gdzie do wewnętrznych zasobów sieciowych przedsiębiorstwa możliwy jest dostęp z zewnątrz. Dostęp ten ogranicza się tylko do wybranych użytkowników systemu, na przykład takich, którzy muszą nadzorować przebieg niektórych procesów, ale mogą to robić z domu lub za pomocą urządzeń przenośnych, takich jak telefon komórkowy lub palmtop.

Wykorzystanie internetu jako platformy pozwalającej na połączenie się z zasobami firmy odległej o tysiące kilometrów spowodowały, że takie systemy nie tylko stały się o wiele mniej kosztowne (coraz więcej firm może je stosować), ale również dostępne dzięki małym nakładom z każdego prawie miejsca na Ziemi.

 

„System ekstranetowy firmy Millennium Leasing udostępnia rozwiązania, które wspomagają zarówno podstawowe jak i dodatkowe obszary biznesowe przedsiębiorstwa.”

Zakres wdrożenia

System ekstranetowy firmy Millennium Leasing udostępnia rozwiązania, które wspomagają zarówno podstawowe jak i dodatkowe obszary biznesowe przedsiębiorstwa. Co więcej, całość rozwiązania została zaprojektowana tak, aby w sposób ergonomiczny i efektywny wspomagać procesowe podejście do zarządzania. Oprócz tego rozwiązania (wraz z graficznym interfejsem prezentacji procesów biznesowych), w systemie wprowadzono między innymi:

  • Rozbudowany podsystem zarządzania dokumentami wraz z systemem archiwum, kontroli wersji dokumentów oraz szczegółowym definiowaniem poziomów dostępu do pojedynczych dokumentów.
  • System grup użytkowników w celu ustalania praw dostępów zarówno dla pracowników, jak i szerokiej grupy osób spoza przedsiębiorstwa, lecz stanowiącej wspólną organizację wirtualna.
  • Mechanizmy komunikatów, forum dyskusyjnego, informacji ogólnofirmowych, galerii, FAQ, reklamy wewnętrznej wraz systemem automatycznego rozsyłania do użytkowników wg poziomów dostępu.