Wdrożenia » Elektroniczne biuro obsługi klienta (e-BOK)
Elektroniczne biuro obsługi klienta (e-BOK)

Wiodący dostawca usług leasingowych w Polsce zlecił NEWT wdrożenie elektronicznego systemu wspomagającego obsługę klienta (eBOK).

  • aplikacja dedykowana

  • doradztwo

Branża

leasingowa

Skala

high-impact

KPI

wzrost efektywności czasu pracy

Cel

Firma Klienta regularnie podnosi jakość obsługi klienta oraz zmniejsza koszty własne poprzez wykorzystanie najnowszych technologii. Rosnący wolumen danych do przeanalizowania zwiększa złożoność i czasochłonność procesów w organizacji. Kluczowym frontem jest obsługa Klienta, której wysoką jakością nasz Zleceniodawca się szczyci. Aby sprawnie zarządzać relacjami z klientami, zaprojektowaliśmy wielopoziomowy system wspomagający wymianą wiedzy w organizacji.

W tym momencie wszystkie budowane przez nas systemy zostały zintegrowane, a użytkownik dostał możliwość zalogowania się do serwisu i skorzystanie ze spersonalizowanych funkcjonalności.

„Wielokrotnie wdrażaliśmy systemy, które poprzez automatyzację procesów wewnątrz firmowych oraz udostępnienie użytkownikowi możliwości administrowania własnymi usługami, zwiększały zadowolenie klienta oraz obniżały koszty działania Biura Obsługi Klienta.”

Zakres wdrożenia

Użytkownikami systemu docelowo miały być dwie grupy interesariuszy: Pracownicy i Klienci. Celem przyświecającym projektowi było utrzymanie skutecznego workflow wzmacniającego synergię pomiędzy rodzajami użytkowników. Założycielem NEWT jest doktoren nauk ekonomicznych, specjalistą w zakresie zarządzania. Dzięki wiedzy akademickiej i zwinnym metodykom projektowania udało się stworzyć narzędzie spełniająca oczekiwania wszystkich użytkowników.

 

Korzyści dla Klientów

Lista faktur Faktury są najczęściej przeglądanymi przez klientów dokumentami związanymi z działalnością leasingową. Papierowa forma faktury sprawia, że ich analiza jest ograniczona, a przeglądanie archiwów uciążliwe. Dlatego Klient zlecił utworzenie panelu, który pozwoli klientom na przeglądanie obrazów faktur, jednocześnie pozwalając na sortowanie oraz filtrowanie faktur po kwotach czy datach.
Lista wniosków

Forma działalności finansowej, którą zajmuje się Millennium Leasing Sp. z o.o. nieodłącznie wiąże się z koniecznością systemu składania i rozpatrywania wniosków. Wszyscy jesteśmy świadomi, jak męczący potrafi być to proces, jeśli nie jest on wspomagany technikami komputerowymi.
W systemie Millennium Leasing funkcjonalność wniosków jest jednak posunięta dalej niż możliwość wypełnienia wniosku za pomocą komputera. Dzięki połączeniu danych z systemu logowania możliwe są następujące funkcjonalności:

 

  • wypełnianie formularza podstawowymi danymi klienta – uniknięcie męczącego zadania wielokrotnego wprowadzania.
  • zapisywanie stanu wniosku – wniosek można zapisać w dowolnym momencie i wrócić do redagowania później.
  • sprawdzanie danych wniosku – dzięki automatycznym mechanizmom sprawdzana jest podstawowa poprawność wypełnienia wniosku – unika się dzięki temu marnowania czasu, zarówno po stronie klienta (ponieważ musi czekać na reakcję pracownika Millennium Leasing) jak i pracownika (ponieważ musi zajmować się wnioskiem, który nie jest poprawnie wypełniony i zostanie odrzucony).
Historia zgłoszeń/rozmów z BOK Klienci mają dostęp do formularza, który pozwala na wysłanie informacji do konkretnego działu oraz automatycznie zawiera wszystkie istotne dane o kliencie. Dzięki temu czas oszczędza zarówno klient jak i pracownicy Biura Obsługi Klienta.

Korzyści dla Pracowników

System mailingowy
Możliwość wysłania wiadomości do grup klientów, razem z arbitralnymi informacjami sprawiają, że klienci są na bieżąco ze wszystkimi sprawami, o których chcą powiadomić ich pracownicy Millennium Leasing.